Λεπτομέρειες Έργου

Περιγραφή Έργου

Σε υφιστάμενα κτίρια είναι δυνατή η προσθήκη νέου τμήματος εφόσον οι συντελεστές του οικοπέδου (δόμηση, κάλυψη, μέγιστο ύψος, όγκος κλπ) δεν έχουν εξαντληθεί κατά την κατασκευή του υφιστάμενου κτιρίου ή εφόσον έχουν επαυξηθεί λόγο αλλαγής των όρων δόμησης της περιοχής.

Κατά την διαδικασία της έκδοσης της άδειας δόμησης της προσθήκης γίνεται έλεγχος των υφιστάμενων κατασκευών του οικοπέδου, οι οποίες θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενες. Σε περιπτώσεις μικροπαραβάσεων ή παραβάσεων που μπορούν να νομιμοποιηθούν πρέπει πρώτα να ακολουθηθεί η διαδικασία νομιμοποίησης και έπειτα να εκδοθεί η άδεια δόμησης.