Λεπτομέρειες Έργου

Περιγραφή Έργου

Η αποκατάσταση είναι η επαναφορά του κτιρίου στην αρχική του κατάσταση. Δηλαδή η απομάκρυνση στοιχείων που αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου ή/και η επαναφορά αρχιτεκτονικών στοιχείων για την αποκατάσταση της αρχικής του μορφής και τυπολογίας.

To γραφείο μας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ευέλικτες λύσεις αποκατάστασης όψεων διατηρητέων κτιρίων αναλαμβάνοντας την παράδοση σύνθετων και απαιτητικών έργων ως προς τις προδιαγραφές και τον χρόνο παράδοσης, έτοιμων προς χρήση από τον πελάτη.