Λεπτομέρειες Έργου

Περιγραφή Έργου

Οικοδομικές Άδειες – Έκδοση Αδειών Καταστημάτων

Από τη μελέτη μέχρι την πλήρη διεκπεραίωση στην Πολεοδομία, είμαστε δίπλα σας για κάθε τύπο άδειας που χρειάζεστε.

Να σημειωθεί ότι αναλαμβάνουμε την μελέτη, την έκδοση οικονομικών αδειών και την επίβλεψη των κατασκευών (ανέγερση νέας οικοδομής, προσθήκη καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση, αναθεωρήσεις, αλλαγής χρήσης κλπ).