• Αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων με παραδοσιακές- σύγχρονες μεθόδους και τεχνοτροπίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη των μορφολογικών τους στοιχείων
  • Συντήρηση & επιδιόρθωση ξυλοκατασκευών
  • Ανακατασκευή & επιδιόρθωση λιθοδομών
  • Eπιχρίσματα & επενδύσεις κάθετων επιφανειών
  • Εργασίες βάσει συγκεκριμένων δομικών και αρχιτεκτονικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1469/1950, «περί ειδικής προστασίας διατηρητέων κτιρίων»

Γενικά

To γραφείο μας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ευέλικτες λύσεις αποκατάστασης όψεων διατηρητέων κτιρίων αναλαμβάνοντας την παράδοση σύνθετων και απαιτητικών έργων ως προς τις προδιαγραφές και τον χρόνο παράδοσης, έτοιμων προς χρήση από τον πελάτη.

Διαθέτοντας στελέχη με μεγάλη εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών, η εταιρεία μας είναι σε θέση να υλοποιεί έργα υψηλών απαιτήσεων που διακρίνονται για τη σύγχρονη αισθητική τους άποψη, τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Συντήρηση σε διατηρητέα κτίρια

Ως συντήρηση ορίζεται η διαδικασία συνεχών επί μέρους αποκαταστάσεων, που δεν αλλοιώνουν τη μορφή και τη δομή του μνημείου και αποβλέπουν στην άρση των αποτελεσμάτων φυσικής φθοράς.

Αποκατάσταση κτιρίων

Αποκατάσταση είναι η επαναφορά του κτιρίου στην αρχική του κατάσταση. Δηλαδή η απομάκρυνση στοιχείων που αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου ή/και η επαναφορά αρχιτεκτονικών στοιχείων για την αποκατάσταση της αρχικής του μορφής και τυπολογίας.