• Ηλεκτρικές – Υδραυλικές εργασίες
  • Εργασίες χρωματισμού εσωτερικά – εξωτερικά
  • Τοποθέτηση νέων εξωτερικών – εσωτερικών κουφωμάτων
  • Κατασκευή νέων δαπέδων
  • Εσωτερική – Εξωτερική μόνωση
  • Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου
  • Προσθήκη σκεπής

Γενικά

Η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Αναστασόπουλος Ο.Ε προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ευέλικτες λύσεις ανακατασκευής και τροποποίησης ακινήτων αναλαμβάνοντας την παράδοση σύνθετων και απαιτητικών έργων ως προς τις προδιαγραφές και τον χρόνο παράδοσης, έτοιμων προς χρήση από τον πελάτη.

Διαθέτοντας στελέχη με μεγάλη εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών, η εταιρεία μας είναι σε θέση να υλοποιεί έργα υψηλών απαιτήσεων που διακρίνονται για τη σύγχρονη αισθητική τους άποψη, τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Γιατί να μας επιλέξετε

Με γνώμονα τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη, αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και διαμόρφωσης χώρων με δυνητική επιλογή την επέκταση της συνεργασίας και στην παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Ακινήτων.

Ανάλογα με τις εκάστοτε προδιαγραφές, τις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό κάθε έργου, χρησιμοποιούμε εξατομικευμένες λύσεις ή δοκιμασμένα προϊόντα ελληνικών και διεθνών οίκων.

Έτσι μπορούμε να αναβαθμίσουμε και την δική σας μονοκατοικία.