Γενικά

Η ανακαίνιση ενός κτιρίου ή ενός τμήματος (διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο κτλ) μπορεί να είναι μερική (πχ αντικατάσταση των ειδών υγιεινής ή επισκευή φθαρμένων δαπέδων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων κτλ) ή ριζική.

Η ανακαίνιση ενός κτιρίου ή ενός τμήματος (διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο κτλ) γίνετε επιτακτική όταν αρχίζουν να συσσωρεύονται τεχνικά προβλήματα που αλλοιώνουν το κτίσμα ή υποβαθμίζουν την ποιότητα διαβίωσης μέσα σε αυτό.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η επί τόπου αυτοψία από έμπειρο μηχανικό της εταιρεία μας του χώρου του κτιρίου και των στοιχείων του είναι καθοριστική για την διαμόρφωση της συνολικής κατάστασης στην όποια βρίσκεται το ακίνητο.

Ταυτόχρονα ο μηχανικός μας θα συζητήσει με τον ιδιοκτήτη το μέγεθος και το είδος της ανακαίνισης, την επιθυμία ή όχι να επανεξεταστεί η διαρρύθμιση του χώρου και την οικονομική δυνατότητα.

Αφού αποφασιστεί το σύνολο των εργασιών που θα εκτελεστούν στο έργο, θα γίνει ο σχεδιασμός του χώρου. Έχοντας όλα αυτά υπ’όψιν και σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη προχωρούμε στην ανακαίνιση του χώρου σας.

  • Αποξήλωση επιλεγμένων τμημάτων
  • Υδραυλικές εργασίες
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες
  • Τοποθέτηση νέων εξωτερικών – εσωτερικών κουφωμάτων
  • Κατασκευή νέου ξύλινου δαπέδου
  • Κατασκευή νέων επίπλων κουζίνας – μπάνιου
  • Ολοκλήρωση των εργασιών χρωματισμού του διαμερίσματος
  • Τοποθέτηση κλιματιστικών
  • Αντικατάσταση με νέα πόρτα ασφαλείας