• Κατεδάφιση κατασκευών
  • Εκσκαφές ή επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων.
  • Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
  • Κατασκευή πισίνας.
  • Αλλαγή χρήσης
  • Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης
  • Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών

Γενικά

Η Οικοδομική Άδεια ή καλύτερα άδεια δόμησης όπως έχει μετονομαστεί με την νέα νομοθεσία είναι μια έγκριση που πρέπει υποχρεωτικά να λάβετε, εφόσον σκοπεύετε να κατασκευάσετε μια νέα κατοικία, αλλά και για αρκετές ακόμα εργασίες.

Εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (παλαιότερα γνωστή ως Πολεοδομία) και η αίτηση της συνοδεύεται από αρκετά έγγραφα και μελέτες, για τη σύνταξη και συλλογή των οποίων συχνά χρειάζεται η αρωγή από ένα έμπειρο πολιτικό μηχανικό.

Γιατί να μας επιλέξετε

Εκτός λοιπόν από την ανέγερση νέων κατοικιών, η οικοδομική άδεια χρειάζεται για πολλές ακόμα δραστηριότητες, όπως για την προσθήκη ενός τμήματος σε υφιστάμενη κατασκευή, για εργασίες εκτεταμένης επισκευής ή ενίσχυσης ενός κτηρίου, για την αλλαγή χρήσης μιας κατασκευής (π.χ. από κατοικία σε επαγγελματικό χώρο), για αντικατάσταση στέγης, καθώς και για την κατεδάφιση ενός κτηρίου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν εξετάζεται αν το κτήριο βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου, αλλά κάθε περίπτωση απαιτείται η έκδοση άδειας.

Για όποιο λόγο πάντως και αν χρειάζεστε μια οικοδομική άδεια, η πιο ενδεδειγμένη λύση για να απευθυνθείτε σε εμάς γιατί έχουμε οικονομικές τιμές με αξιόπιστες υπηρεσίες.