Επαγγελματικός χώρος 82m2
3 γραφείων, κουζίνας και W.C
πλησίον πλατείας Παπαδιαμάντη