Πώληση διαμέρισμα, Εκάβης 9 και Φαύνου 16, Γαλάτσι.